Győri Szolgáltatási SZC Haller János

Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Fenntartó és működtető

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Főösztálya
Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum

 

4.png

 

Mazsorett gála

Étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás!

Étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket és Diákokat, hogy 2017. januártól a központi átszervezés miatt az önkormányzati gazdasági ügyintézők munkája az iskolákban a továbbiakban kizárólag az étkezésre koncentrálódik.

Az ügyintézőkhöz egyszerre több intézmény fog tartozni, ezért személyesen csak az étkezési díjak beszedésekor tartózkodnak majd az iskolában – az étkezési díjak beszedésének időpontjai a Haller iskola alsó tagozatán:

  • 2017. január 19. (csütörtök)
  • 2017. február 21. (kedd)
  • 2017. március 21. (kedd)
  • 2017. április 20. (csütörtök)
  • 2017. május 11. (csütörtök)
  • 2017. június 8. (csütörtök)

Az étkezési díjak befizetésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

az étkezést biztosító intézmény igazgatója ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díjak befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívják az elmaradt térítési díj befizetésére.

Ha a felszólítás eredménytelenül telt el, a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszik, a fenntartót – a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében – évente értesíti a folyó évi hátralékról.

A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szabályainak alkalmazásával.

A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.

Az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az étkezés igénybevételéből kizárásra kerül.

A továbbiakban az étkezéssel kapcsolatos információk/felvilágosítások/lemondások stb. mostantól az alábbi elérhetőségen történnek:

Haller iskola: 20/321 0015 Levánszky Imréné Márti

Linkek nyelvtanuláshoz

Cím: 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A
Weblap: http://www.gyszszc.hu/
Főigazgató:  
Andrássy Katalin
E-mail:      foigazgato.gyszszc@gmail.com
Telefon:     +3696319244
Mobil:     +36204251310
Szakmai főigazgató-helyettes:     Csörgits Krisztián
Email:     foigazgato.gyszszc@gmail.com
Telefon:  +3696319244
Mobil: +36203700671
Gazdasági főigazgató-helyettes: Nagy Péterné

Tagintézmények

Könyvtári nyitva tartás

Hétfő 800 - 1300
Kedd 900 - 1400
Szerda 800 - 1300
Csütörtök 800 - 1500
Péntek 900 - 1200

Könyvtárosok:

  • Tóthné Lengyel Veronika
  • Erdősné Szabó Csilla