Győri Szolgáltatási SZC Haller János

Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Fenntartó

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Főösztálya
Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum

Működtető

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
10.png

2017. november 10-én, pénteken Győrben Pályaválasztási Kiállításon veszünk részt. (nyílt napok )

 

 

Pályaválasztási nyílt napok:

 

2017. november 21. 900-1200

2017. december 5. 900-1200

 

Étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket és Diákokat, hogy 2017. januártól a központi átszervezés miatt az önkormányzati gazdasági ügyintézők munkája az iskolákban a továbbiakban kizárólag az étkezésre koncentrálódik.

Az ügyintézőkhöz egyszerre több intézmény fog tartozni, ezért személyesen csak az étkezési díjak beszedésekor tartózkodnak majd az iskolában – az étkezési díjak beszedésének időpontjai a Haller iskola alsó tagozatán:

  • 2017. január 19. (csütörtök)
  • 2017. február 21. (kedd)
  • 2017. március 21. (kedd)
  • 2017. április 20. (csütörtök)
  • 2017. május 11. (csütörtök)
  • 2017. június 8. (csütörtök)

Az étkezési díjak befizetésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

az étkezést biztosító intézmény igazgatója ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díjak befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívják az elmaradt térítési díj befizetésére.

Ha a felszólítás eredménytelenül telt el, a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszik, a fenntartót – a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében – évente értesíti a folyó évi hátralékról.

A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szabályainak alkalmazásával.

A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.

Az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az étkezés igénybevételéből kizárásra kerül.

A továbbiakban az étkezéssel kapcsolatos információk/felvilágosítások/lemondások stb. mostantól az alábbi elérhetőségen történnek:

Haller iskola: 20/321 0015 Levánszky Imréné Márti

Jelen tanulója, a jövő mestere

 

 

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 14. évfolyamos tanulója, Heitler Károly a Győr- Moson- Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett " Jelen tanulója, a jövő mestere" megyei versenyen a Szakmájában legkiválóbb tanuló és legkreatívabb díszasztal különdíjat nyerte el, amely szerint 1 főre szóló mestervizsga tanfolyamot kapott pincér szakmában.

Felkészítő tanárát, Preisinger Tibort rendkívül büszkeséggel töltötte el.

Linkek nyelvtanuláshoz

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum

Cím: 9024 Győr, Nádor tér 4.
Weblap: http://www.gyszszc.hu/
Főigazgató:
Andrássy Katalin
E-mail: foigazgato.gyszszc@gmail.com
Telefon: +3696319244
Mobil: +36204251310
Szakmai főigazgató-helyettes: Csörgits Krisztián
Email: foigazgato.gyszszc@gmail.com
Telefon: +3696319244
Mobil: +36203700671
Gazdasági főigazgató-helyettes: Nagy Péterné

Tagintézmények

Könyvtári nyitva tartás

 Hétfő  800 - 1300
 Kedd  900 - 1400
 Szerda  800 - 1300
 Csütörtök 800 - 1500
 Péntek  900 - 1200

Könyvtárosok:

  • Tóthné Lengyel Veronika
  • Erdősné Szabó Csilla