Kötelező- és ajánlott olvasmányok listája 9-12. évfolyamos diákok számára

9. évfolyam

Kötelező Ajánlott
Homérosz: Odüsszeia (részletek) Dante: Pokol (részletek)
Szophoklész: Antigoné  
Shakespeare: Romeo és Júlia  
Moliere: Tartuffe  

10. évfolyam

Kötelező Ajánlott
Voltaire: Candide (részletek) Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Goethe: Faust Swift: Guliver utazásai
Puskin: Anyegin  
Victor Hugo: A nyomorultak (részletek)  
Katona József: Bánk bán  
Petőfi Sándor: Az apostol/A helység kalapácsa  
Arany János: Toldi estéje  

11. évfolyam

Kötelező Ajánlott
Madách Imre: Az ember tragédiája Stendhal: Vörös és fekete
Gogol: Köpönyeg Balzac: Goriot apó
Tolsztoj: Ivan Iljics halála Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
Csehov: A csinovnyik halála Csehov: Sirály (részletek)
Kosztolányi Dezső: Édes Anna Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
Móricz Zsigmond: Rokonok  

12. évfolyam

Kötelező Ajánlott
Franz Kafka: Az átváltozás Thomas Mann: Mario és a varázsló
Bertold Brecht: Kurázsi mama és gyermekei Márai Sándor: Egy polgár vallomásai
Ottlik Géza: Iskola a határon Kertész Imre: Sorstalanság
Örkény István: Tóték