Étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket és Diákokat, hogy 2017. januártól a központi átszervezés miatt az önkormányzati gazdasági ügyintézők munkája az iskolákban a továbbiakban kizárólag az étkezésre koncentrálódik.

Az ügyintézőkhöz egyszerre több intézmény fog tartozni, ezért személyesen csak az étkezési díjak beszedésekor tartózkodnak majd az iskolában – az étkezési díjak beszedésének időpontjai a Haller iskola alsó tagozatán:

  • 2017. január 19. (csütörtök)
  • 2017. február 21. (kedd)
  • 2017. március 21. (kedd)
  • 2017. április 20. (csütörtök)
  • 2017. május 11. (csütörtök)
  • 2017. június 8. (csütörtök)

Az étkezési díjak befizetésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

az étkezést biztosító intézmény igazgatója ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díjak befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívják az elmaradt térítési díj befizetésére.

Ha a felszólítás eredménytelenül telt el, a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszik, a fenntartót – a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében – évente értesíti a folyó évi hátralékról.

A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szabályainak alkalmazásával.

A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.

Az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az étkezés igénybevételéből kizárásra kerül.

A továbbiakban az étkezéssel kapcsolatos információk/felvilágosítások/lemondások stb. mostantól az alábbi elérhetőségen történnek:

Haller iskola: 20/321 0015 Levánszky Imréné Márti