Tájékoztató

A Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakközépiskolája és Szakiskolája esti tagozaton iskolai rendszerű szakképzés keretein belül nem tankötelesek részére 2015. szeptember 1-től cukrász és szakács OKJ-s képzést indít.

A képzés az első, ill. a második szakma megszerzése esetén ingyenes. A tanuló a képzés ideje alatt tanulói jogviszonyban áll. tanulói igazolvánnyal rendelkezik.

Képzés adatai:

A szakmacsoport száma és megnevezése:  18. Vendéglátás-turisztika 
Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXVII. Vendéglátóipar
Szakma::  Cukrász  OKJ 34 811 01
 Szakács  OKJ 34 811 04

Beiskolázás feltételei

 1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában teljesítendő bemeneti kompetenciák: Vendéglátás-turisztika szakmacsoport, 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet szerint
 2. Érvényes tanulószerződés (vagy tanulószerződés kötési ígérvény a vállalkozás részéről).
 3. Érvényes egészségügyi kiskönyv

Képzés időbeosztása:

 • Képzési idő: 2 év
 • Elméleti képzés: heti egy alkalommal 5 tanóra (14.:30 - 19:00)
 • Képzési idő alatt 10*5 óra összevont csoportos gyakorla
 • Munkahelyi gyakorlat a munkáltatóval történő megegyezés szerint

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 15.

A jelentkezési laphoz csatolni kell

 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát
 • a tanulószerződés kötési ígérvény másolatát

Képzés időbeosztása

Munkahelyi gyakorlat

Képzési idő 68  hét
heti isk. nap  1  nap
elmélet össz.  408  óra
 Összevont – csoportos gyakorlat  10  alkalom
   5  óra
 összesen  50  óra
 munkahelyi gyakorlat  906  óra
 nyári gyakorlat  160  óra
 összes gyakorlat  1116  óra
     
 Képzés összesen  1524  óra

Munkahelyi gyakorlat

1. évfolyam 2. évfolyam
480 óra 426 óra

Nyári szakmai gyakorlat (2016. június 15 - 2016. augusztus 31.) 160 óra.

Munkahelyi igazolást kérünk az első tanév érvényességéhez, a képzés folytatásához:

 • 2019. január 22-ig 240 munkaóra teljesítéséről
 • 2019. június 14-ig 240 munkaóra teljesítéséről
 • 2019. szeptember 1-ig a 160 munkaóra nyári gyakorlat teljesítéséről

Az igazolások hiányában a tanulói jogviszonyt megszüntetjük, ill. tanulmányait csak a tanév megismétlésével folytathatja.